This project is read-only.

How hot is Joneljija?! Between 1-5

Mar 2, 2011 at 1:24 PM

The question is........hur snygg e kvinnan somtränar på gymmet?

1-5 skala

Jag tycker att hon e -4

Komments=damm

Mar 7, 2011 at 11:38 AM

hahahaha XD Om Jonelilkjlklja är 1 så är hot ass woman på gymmet FYRTIOTUSENMILJONER!!!

Mar 15, 2011 at 12:15 AM

Muskler runt musen kan ge extra njutning ;)  I give her a 4!!!