This project is read-only.
1
Vote

Checkers!

description

Rum1- Efter look letters stannar den andra beskrivningen på inputline när man lämnar rummet.
Rum4 - Hamnar ej i UI. Triangle item med ett t, ändra till ett stort?
Rum7 - När man använder cranium är texten ej i UI.
Rum6 - När man använder cranium är texten ej i UI.
Rum9 - Look door = texten är för lång.
 
Efter att använt cube och triangle på door i rum9 kan man ej hämta ball i rum6? Bug?

comments